Thursday, 15 September 2011

US correspondence for DANAS part 10, March 2009


19/03/2009 19:44

Istorija, razlozi, sadašnjost i sudbina američkog ratovanja (10)

Kraj ili novi početak (link)

Pogledi iz amerike

AUTOR: MARKO MILOVANOVIĆ
Vreme brzo prolazi, a Amerika svojim uticajem, politikom i ratovima koje vodi ili podržava, obeležava savremenu istoriju. Nakon Drugog svetskog rata, svima je postalo jasno da se pojavio novi, jak igrači da više neće biti pitanja na koje odgovor neće biti zatražen i od nove, velike sile. Dvadeseti vek, vreme je tog uspeha, uzdizanja i stvaranja zavisnosti života svih nas od američke ekonomije.
Kada je u svetu, tako brzo, jedna sila postala toliko moćna, bilo je to i odlična prilika za mnoge da se iza novog (ratnog) velikana, sakriju; da sakriju svoja ratna delovanja, svoje proizvođače oružja, svoje naftne gigante. Tako su, kako tvrde mnogi američki stručnjaci, nesumljivo i očigledno, u senci SAD, mnoge svetske sile, nekadašnje imperijalne, a pre svih Velika Britanija, pa potom i Francuska, države Beneluksa, pa i Nemačka, sakrile svoje učešće u stvaranju nemira. Pored pomenutih „velikana“, koji su na neki način prikriveni, postoje i oni koji otvoreno hitaju oružanoj nadmoći, pa u priči o ratu ne smemo zanemariti i delovanja i namere Rusije, Indije, Japana i Kine.
Ako zaključim da su preterana i loše usmerena trošenja dovela do finansijske krize u Americi koja je, uzgred, pogodila i ceo svet, ponovo se ukazuje pitanje: šta bi se desilo kada bi se proizvodnja ratne opreme i oružja zaustavila, kada bi se zaustavila gigantska industrija hrane, koja se bavi isključivo ishranom vojnika, vojnici vratili kućama, prestala proizvodnja najskupljih, vojnih aviona i svega drugog što obezbeđuje rat?
Milioni američkih radnih mesta bili bi izgubljeni. Izgubljena radna mesta, znače pad zarade i ekonomske gubitke. Kad Amerika gubi, pokazalo se u praksi - gubi ceo svet. Tako gledano, poruka koju šalju autori jedne od najprovokativnijih antiratnih knjiga „Navučeni na rat“, da su Sjedinjene Države u svakom smislu zavisne od rata, treba biti preformulisana.
Činjenica da SAD ekonomski zavise od svojih intervencija širom sveta, znači da od njih zavisi i ceo svet, uključujući i onu baku u zabačenom i svetskim liderima nepoznatom šumadijskom selu, koja otplaćuje kredit za traktor i kravu.
Rat je postao simbol. Čovekove emocije su rat. Ratuju svi i ratuje sve. Ljubav je rat. Ljubomora je rat. Konkurencija je rat. Rat je motiv najlepših pesama, najboljih knjiga, najvećih tehnoloških i moralnih dostignuća, najmaestralnijih slika. Rat je zabava, tema najboljih filmova i najbolje muzike. Rat je motiv pravde. Rat je uvek borba, za sreću, ljubav, uspeh. Borba za ljudska prava je rat. Borba za mir je rat. Rat je delo i deo svih nas i ne možemo ga se odreći.
Kada tako sagledamo snažnu vezanost svakog segmenta naših života i društava za rat, svaka promena vodi miru, izgleda ekstremno velika, pa možda i nemoguća. Barak Obama kaže: „Rat nije rešenje. Rat nije odgovor“. Postoji li rešenje? Postoji li odgovor? Ako bi svetu sinule ideja koja bi dovela do mira, bilo bi to nešto najrevolucionarnije što je ikada zadesilo svet. Kraj rata i mir u svetu iako najpoželjnije ideje, potpuno su neostvarive.
Prošlo je dve hiljade godina od kada je jedan svet nestao, od kada su mnogi jezici izumrli i izmenili se, od kada su se svakodnevni život i ljudi potpuno promenili. Da li će jezik kojim ja sada pišem postojati za dve hiljade godina, zvuči kao smešno pitanje, zato se ja uvek pitam šta je cilj?
Čemu sve ove informacije i čemu priča o ratu? Znanje je preduslov razumevanja, a razumevanje je preduslov delovanja. Cilj je razumeti i delovati. U ovom slučaju, cilj je ne živeti u zabludi veću miru.
Zašto podržavati ono do čega svet nikada neće doći? Počnimo od sebe, da li iskreno želimo mir oko sebe? Svako ko želi mir može ga imati, pitanje je, šta za mir treba žrtvovati i je li mir vredniji od žrtve? (Kraj)
Autor je maturant Užičke gimnazije koji u okviru razmene boravi u Americi


Images. SUPER LONDON: NEW CITY, August 2011, Blackall Studios, London


See more on markomilovanovic.com