Thursday, 5 January 2012

Uloga arhitekte u doba sukoba, Tanja Pologos Velickovic, Predavanje, Beograd, Novembar 2011


ULOGA ARHITEKTE U DOBA SUKOBA
Beograd 4nov 2011

Tanja Pologos Velickovic

Za arhitekte i ljekare kažu da su slični… Ljekari na ratištu spašavaju što se spasiti može. Rade sa onim što im je na raspolaganju. Čiste, krpe, odsjecaju, imajući samo jedan cilj na umu: sačuvati život. Pacijenti su za njih pacijenti, bez obzira na nacionalnu i rasnu pripadnost, političko opredjeljenje. Bore se za njihov život, jer jedino to se računa. Život je najvažniji. Ono što mi arhitekti činimo u ratu je da spašavamo i njegujemo naše “pacijente”, zgrade.  Jer život se odvija u njima, život zavisi od njih. One nas štite, one nam pružaju utočište, one čine prostor u kojem njegujemo život u svim njegovim oblicima. I mi smo radili sa onim što nam je bilo na raspolaganju: spašavali što se spasiti moglo, bez obzira na nacionalnu i rasnu pripadnost, političko opredjeljenje. Čistili smo, krpili, odsjecali.

Kliknite na "READ MORE" za ceo tekst